Mr. Right (TV Series 2018– )

TVSeries


Mr. Right (TV Series 2018– )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
China
IMDb  7.9 /10
Creators
Creator Xiaofeng Yao
Creator Li Xiao
Information
Release Date2018-01-12
Runtime
GenreComedy, Romance
Content Rating
Awards
CompanyYida Media Changjiang Culture
CountryChina
LanguageMandarin
Luo Yue (2018)
Cheng Hao
Peter Rene
Peter Rene
(2018) Medisch Specialist