Yo ni mo Kimyô na Monogatari Spring 2015 (2015)

Movie


Yo ni mo Kimyô na Monogatari Spring 2015 (2015)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Japan
IMDb  6.6 /10
Creators
Director Hidenori Jôhô
Director Takao Kinoshita
Director Keita Kôno
Director Tsukuru Matsuki
Director Yasushi Ueda
Writer Eiichiro Oda
Writer Marie Kamimori
Writer Masayuki Ishikawa
Information
Release Date2015-04-11
Runtime1h 50mins
GenreMystery
Content Rating
Awards
CompanyFuji Television Network, Kyodo Television
CountryJapan
LanguageJapanese