Rosa (1986)

Movie


Rosa (1986)
Shen yong shuang xiang pao xu ji (original title)

Two ambitious graduates of the police academy bumble their way through their first big case.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Hong Kong
IMDb  6.3 /10
Information
Release Date1986-06-20
Runtime1h 32mins
GenreAction, Comedy
Content Rating
Awards
CompanyBo Ho Film Company Ltd., Golden Harvest Company
CountryHong Kong
LanguageCantonese, English
Hsia / Little Monster
Lei Kung / Moustache (as Koon-ting Lo)
Lei Kung's Sister (as Ying-hung Wai)
Rosa (as Siu-fan Luk)
Paul Tien (as Pui Chun)
Thug in Suit (as Wai Tik)
Wang Ping-Tang (as Chun Tin)
Traffic cop (as Chau-sang Lau)
Li Wei-Feng (as Cha-lei Cho)
Siu Kai (as Ho-kai Law)
Siu Ba Wong (as Sau-yat Ching)
Moore (as Ka-nin Cheung)
Roger (as Yun-sang Pan)
Pui-Ling Yau
Pui-Ling Yau
Mrs. Tien (as Pui-ling Yau)
The Champions
The Champions
Goodbye My Love
Goodbye My Love
Silent Romance
Silent Romance
Long feng zhi duo xing
Long feng zhi duo xing
Xiao hu xian
Xiao hu xian
Ji ren tian xiang
Ji ren tian xiang