Edhe kështu edhe ashtu (1989)

Images


Edhe kështu edhe ashtu (1989)
Edhe kështu edhe ashtu (1989)