Koncert në vitin 1936 (1978)

Images


Margarita Xhepa, Manushaqe Qinami, and Roland Trebicka in Koncert në vitin 1936 (1978)
Margarita Xhepa, Manushaqe Qinami, and Roland Trebicka in Koncert në vitin 1936 (1978)   
Mirush Kabashi in Koncert në vitin 1936 (1978)
Mirush Kabashi in Koncert në vitin 1936 (1978)   
Robert Ndrenika, Mirush Kabashi, and Gjon Karma in Koncert në vitin 1936 (1978)
Robert Ndrenika, Mirush Kabashi, and Gjon Karma in Koncert në vitin 1936 (1978)   
Birçe Hasko in Koncert në vitin 1936 (1978)
Birçe Hasko in Koncert në vitin 1936 (1978)   
Margarita Xhepa and Manushaqe Qinami in Koncert në vitin 1936 (1978)
Margarita Xhepa and Manushaqe Qinami in Koncert në vitin 1936 (1978)   
Robert Ndrenika and Bep Shiroka in Koncert në vitin 1936 (1978)
Robert Ndrenika and Bep Shiroka in Koncert në vitin 1936 (1978)   
Margarita Xhepa, Birçe Hasko, Manushaqe Qinami, and Roland Trebicka in Koncert në vitin 1936 (1978)
Margarita Xhepa, Birçe Hasko, Manushaqe Qinami, and Roland Trebicka in Koncert në vitin 1936 (1978)   
Robert Ndrenika in Koncert në vitin 1936 (1978)
Robert Ndrenika in Koncert në vitin 1936 (1978)   
Robert Ndrenika and Mirush Kabashi in Koncert në vitin 1936 (1978)
Robert Ndrenika and Mirush Kabashi in Koncert në vitin 1936 (1978)   
Margarita Xhepa and Bep Shiroka in Koncert në vitin 1936 (1978)
Margarita Xhepa and Bep Shiroka in Koncert në vitin 1936 (1978)   
Robert Ndrenika, Mirush Kabashi, and Gjon Karma in Koncert në vitin 1936 (1978)
Robert Ndrenika, Mirush Kabashi, and Gjon Karma in Koncert në vitin 1936 (1978)   
Margarita Xhepa and Manushaqe Qinami in Koncert në vitin 1936 (1978)
Margarita Xhepa and Manushaqe Qinami in Koncert në vitin 1936 (1978)   
Margarita Xhepa and Manushaqe Qinami in Koncert në vitin 1936 (1978)
Margarita Xhepa and Manushaqe Qinami in Koncert në vitin 1936 (1978)