Yu Cao

Art Director, Writer

Art Director, Writer


Awards
1 win.

Known For


Ri chu
Ri chu
Writer (1956)
Ri chu
Ri chu
Writer (1953)
 

Activities


RoleTitleYear
Art directorHong lou meng
(TV Series) (consulting art director - 36 episodes) - Da sha qing gong fu mo lu (1987) ... (consulting art director) - Bai mang mang hou di gao tian (1987) ... (consulting art director) - Qiang yingxiong Feng Jie zhi ming (1987) ... (consulting art director) - Jing e hao Daiyu hun gui (1987) ... (consulting art director) - Jia zhai luan wu qie Tong Ling (1987) ... (consulting art director) Show all 36 episodes
1987
RoleTitleYear
WriterCurse of the Golden Flower
(play "Lei yu")
2006
WriterThunderstorm
(TV Series) (play "Lei yu")
1997
WriterVerkauft bis in den Tod
(novel)
1985
WriterLei yu
(play "Lei yu")
1984
WriterThe Savage Land
(play)
1981
WriterLei yu
(play)
1961
WriterThunderstorm
(play)
1957
WriterRi chu
(play)
1956
WriterRi chu
(play)
1953