Kapse to senario (TV Series 2012– )

Full Cast


NameAs Character
Labros Fisfis Labros FisfisSelf / ... 20 episodes, 2012-2013
Dimitris Makalias Dimitris MakaliasSelf / ... 20 episodes, 2012-2013
Joanna Fyllidou Joanna FyllidouSelf / ... 20 episodes, 2012-2013
Zisis Roubos Zisis RoubosSelf / ... 20 episodes, 2012-2013
Giorgos Vagiatas Giorgos VagiatasSelf / ... 20 episodes, 2012-2013
Series Sound Department
Nikos Drakossound (20 episodes, 2012-2013)