Bratya Karamazovy (TV Mini-Series 2009– )

Full Cast


Creators
Yuriy MorozDirector
Aleksandr ChervinskyWriter
Fyodor DostoevskyWriter
Series Produced by
Sergey Danielyanproducer (12 episodes)Ruben Dishdishyanproducer (12 episodes)
Aram Movsesyanproducer (12 episodes)
Series Cinematography by
Nikolay Ivasiv(12 episodes)
Series Production Design by
Marat Kim(12 episodes)Ekaterina Kozhevnikova(12 episodes)
Series Costume Design by
Dmitriy Andreev(12 episodes)
Series Production Management
Eugene Trubetskoyproduction manager (12 episodes)
Series Sound Department
Marina Nigmatulinasound (12 episodes)
Series Editorial Department
Julia Sannikovaassistant editor (12 episodes)
Series Location Management
Eugene Trubetskoylocation manager (12 episodes)