13 dni (1964)

Full Cast


Creators
Stefan SurchadzhievDirector
Lozan StrelkovWriter
NameAs Character
Emil Stefanov Emil StefanovBelev
Dimitar Buynozov Dimitar BuynozovVasko
Anastasiya Bakardzhieva Anastasiya BakardzhievaIrina Bachvarova
Lubomir Kabakchiyev Lubomir KabakchiyevMayor Esev
Asen Kisimov Asen KisimovVlado
Yordan Matev Yordan MatevVitan
Kunka Baeva Kunka BaevaMagda
Ani Bakalova Ani BakalovaLena
Mikhail Mikhaylov Mikhail MikhaylovKaradelov
Stefan Pejchev Stefan PejchevGeneral Serbezov
Veselin Vasilev Veselin VasilevViktor
Petko Karlukovsky Petko KarlukovskyKrachun Shopa
Stefan Karalambov Stefan KaralambovBachvarov
Ivan Stefanov Ivan StefanovKapitan Ilchev
Nikolina Tomanova Nikolina TomanovaYana
Vesela Danovska Vesela DanovskaAna Bachvarova
Nikolay Lyutzkanov Nikolay LyutzkanovTodorov
Yanush Alurkov Yanush AlurkovAnton
Penka Vasileva Penka Vasileva
Slavcho Mitev Slavcho Mitev
Naicho Petrov Naicho Petrov
Hristo Domuschiev Hristo Domuschiev
Svetoslav Karaboikov Svetoslav Karaboikov
Music by
Nayden Gerov
Cinematography by
Vasil Holiolchev
Production Design by
Milko MarinovBogoya Sapundzhyev